Presisjonsorientering

Presisjonsorientering, også kalt Pre-O eller Trail-O er en orienteringsgren som er ment å være gjennomførbar for alle, inkludert mennesker med nedsatt bevegelsesevne. Løyper som benyttes i presisjonsorientering skal følge lett fremkommelige veier eller stier som også er tilgjengelige for rullestol og barnevogn, og det gis en romslig maksimumstid. Det er også tillatt å få hjelp av en pådytter når man deltar i Pre-O, så lenge man ikke forlater stien eller veien. Konkurransene er åpne for alle uansett alder og kjønn, men klasser deles inn etter ferdighetsnivå, og normalt konkurreres det i tre eller fire ulike klasser.I konkurranser innen presisjonsorientering benyttes vanlige orienteringskart og postbeskrivelser, og hver post har flere skjermer som deltakeren må bedømme. Deltakeren får så poeng ut ifra hvordan han eller hun klarer å bedømme hvilken skjerm som er den riktige i forhold til postbeskrivelsen og kartet. Noen poster har kun én skjerm, og her må deltakeren bestemme korrekt postbeskrivelse. Deltakere plasseres ut ifra hvor mange korrekte løste poster han eller hun har gjennomført, og videre etter tiden brukt på spesielle tidsposter. Tiden er knyttet til løsning av oppgaven, og ikke til hvor raskt man tar seg igjennom terrenget. Løypene er oftest 2-3 kilometer lange, og inneholder mellom 12 og 18 poster.