Forbundet Norsk Orientering

Norges Orienteringsforbund ble stiftet i 1945, etter at orientering hadde vært et eget utvalg innenfor Norges Friidrettsforbund siden 1934. Per i dag har forbundet rundt 23.000 medlemmer, et tall som inkluderer aktive utøvere, ledere og trenere, og disse er fordelt på 395 ulike lag i 18 kretser. Dette gjør orientering til en av Norges 13 største særidretter.Forbundet involverer seg i fire hovedtyper av orientering; fotorientering, skiorientering eller ski-o, presisjonsorientering eller pre-o og sykkelorientering eller sykkel-o. Presisjonsorientering er en spesielt inklusiv idrettsform, ettersom det legges stor vekt på tilgjengelighet og fremkommelighet. Det arrangeres en rekke aktiviteter innen forbundet, og de største inkluderer NM, Hovedløpet og O-landsleiren. I tillegg til dette er forbundet ansvarlige for uttak av lag til større internasjonale mesterskap som for eksempel EM.Forbundet involverer seg også i mosjonstiltak som for eksempel turorientering og rekrutteringstiltak som O-dagen, som arrangeres på skoler over hele landet. I tillegg til å arrangere treninger, kurs og konkurranser, gir Norges Orienteringsforbund ut magasinet “Veivalg”. Bladet kommer ut 7 ganger i året med et opplag på rundt 5000 eksemplarer. Lokale orienteringsklubber gir også ut orienteringskart som er både detaljerte og holdt oppdaterte, og som er svært gode hjelpemidler for orienteringsløpere på alle nivåer.